Wijkcoach App

De wijkcoach app is ontwikkeld door Wilma Meere in afstemming met professionals uit wijkteams en het veiligheidshuis en wordt nu door Saxion in samenwerking met het Lectoraat Health and Technology doorontwikkeld voor de praktijk.  

De wijkcoach app is een voorportaal voor het registratiesysteem van de gemeente en wordt hier direct aan gekoppeld. Zo is de informatie die aan de keukentafel door de wijkcoach wordt verzameld,  direct beschikbaar voor het familiegroepsplan. Sinds 1 januari hebben burgers die hulp ontvangen wettelijk het recht om zelf een familiegroepsplan (Jeugdwet) of een persoonlijk plan te maken (WMO) Beide wetsartikelen bieden burgers de ruimte om in kwetsbare situaties samen met familie, vrienden en andere bekenden een plan met oplossingen te bedenken, voordat hulpverleners of gemeentemedewerkers dat voor of met hen doen. Het inzetten van de wijkcoach app zou een uitstekend instrument zijn om dit proces te ondersteunen. Via een XMLkoppeling kan met verschillende registratiesystemen gekoppeld worden zoals TOP, VIS2,Mens Centraal enz..

De wijkcoach app bestaat uit twee onderdelen: De kennisbank en het familieplan. Vragen  kunnen direct worden opgezocht in de mobiele kennisbank die gevuld is met de informatie door voor het gezin en de wijkcoach van belang is. Hierdoor wordt de informatiepositie van beiden versterkt. Dit kan gaan over procedures en protocollen, maar ook over Eigen Kracht, privacy of rechten en plichten. De gemeente bepaalt zelf de inhoud van de kennisbank.

In het keukentafelgesprek wordt alle informatie direct vastgelegd in het familiegroepsplan. Dit plan wordt direct gedeeld met de klant zodat deze als eerste zicht heeft op de inhoud van het plan en wat wordt afgesproken. De klant kan zelf ook werken in het familiegroepsplan en kijken in de kennisbank. Hierdoor wordt de zelfregie versterkt en neemt de eigen kracht van het systeem toe.

De frontlijnwerkers besparen door het gebruik van de Wijkcoach Apptijd (informatie opzoeken, noteren, terugbellen) en er wordt door deze snelle en effectieve manier van werken veel geld bespaard.  De werkwijze is transparant en erop gericht de informatiedirect voor zowel de klant als voor de organisaties beschikbaar te hebben. Dit vergroot de Eigen kracht en klantvriendelijkheid.

De wijkcoach app

 

Afhankelijk van de lokale afspraken en werkprocessen, kan content toegevoegd worden. De content moet makkelijk toegevoegd kunnen worden zodat maatwerk mogelijk is in de aanpak, 1 gezin, 1 coördinator, 1 plan.