Teamtrainingen transitie jeugd

Professionals in de zorg werken met hun hart, zeker als het om kwetsbare kinderen gaat. De zorg voor het kind verbindt de leerplichtambtenaar met de jongerenwerker en de jeugdagent met de school en de sociale dienst. Ze willen allemaal het beste voor het kind en weten uit ervaring ook dat samenwerking een kind de beste kansen op een betere toekomst biedt. Dat is waar het in de transitie in de jeugd omgaat: de zorg uit allerlei hoeken moet elkaar vinden in het belang van een kind dat in de problemen komt.

Dit is waar de transitie in de jeugd om draait: professionals in de zorg die elkaar vinden en zich met elkaar verbinden om het samen beter te maken voor de kwetsbare jongeren. De motivatie om er samen het beste van te maken is er bij de professionals, de mogelijkheden zijn er ook. Alleen: hoe leer je elkaars (on)mogelijkheden zo goed en zo veilig mogelijk kennen. Want een kind dat zorg nodig heeft, is geen proeftuin maar een kwetsbaar mens. Daarop wil je als zorg niet experimenten.

Om de transitie in een veilige omgeving vorm te geven heeft WM Projecten teamtrainingen transitie jeugd ontwikkelt. In deze trainingen leren de professionals van elkaar en vinden ze wegen om samen de meest effectieve zorg voor een kind te vinden. Samenwerken levert meer resultaat op voor de kinderen, de professionals en de gemeentes. Want door de samenwerking ontstaat betere zorg die vaak veel goedkoper is. De trainingen zijn door WM projecten ontwikkeld voor jeugdteams in de gemeente Arnhem. De resultaten van de training zijn zo hoopvol, dat ze nu ook worden aangeboden voor andere gemeentes. 

 

DOELEN VAN DE TRAINING

1.      De medewerkers zijn bekend met de verschillende organisaties, rollen en verantwoordelijkheden, zowel van zichzelf als van de teamleden. Samen bespreken ze onzekerheden en vragen.

2.      Medewerkers kunnen de kaders waarbinnen ze werken, zelf goed verwoorden.

3.      Aan de hand van verschillende soorten casuïstiek (eenvoudig en complex) wordt samengewerkt aan de nieuwe werkwijze rond 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator en de nieuwe wijze van registreren in het gezinsplan

4.      Medewerkers maken de omslag van aanbod naar vraaggericht werken en leren Eigen kracht te nemen als uitgangspunt . 

DOELGROEP

De medewerkers zijn professionals uit verschillende hoeken van de zorg. In de training leren wat ze verbindt en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen.  Ze stappen in een nieuwe uitdaging waarin ze hun eigen weg moeten vinden om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de vindplaats en het vindplaatsgericht werken.  In de training richten we ons zo veel mogelijk op de individuele vragen en behoeftes van medewerkers


Er zijn verschillende maatwerktrajecten beschikbaar.
Informeer ernaar bij WM Projecten!

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over wat WM Projecten voor uw organisatie kan betekenen?
Vult u dan onderstaande informatieformulier in en WM Projecten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Transformatie Sociaal domein
informatie aanvraagformulier

Transformatie Sociaal Domein