Tien in Twente presentaties

Op 30 september mochten we "Tien in Twente" presenteren in een workshop bij de afsluitende bijeenkomst van het Aanjaagteam verwarde personen in Utrecht. We kregen mooie en inspirerende reacties.  Omdat er door de Provincie Overijssel subsidie aan het project is verleend, kunnen we de pilot in de 14 Twentse gemeenten gaan uitrollen.

Meer info op: www.veiligheidsnetwerkon.nl

CONGRES: GGZ in de wijk op woensdag 17 februari

CONGRES: GGZ in de wijk op woensdag 17 februari

Congres: Ggz in de wijk

Wilma Meere is gevraagd casuïstiek uit de praktijk toe te lichten tijdens het congres GGZ in de wijk. Deze casuïstiek over verwarde personen illustreert de complexiteit en ontroering van verward zijn in een zeer complexe samenleving. 

Het aantal verwarde personen in Nederland is aanzienlijk gestegen. Dat roept veel vragen op. Niet alleen voor de maatschappij, maar vooral voor de ggz. Een verward persoon betekent immers ook een kwetsbaar mens dat in een benarde situatie terecht is gekomen. Hoe komt het dat dit steeds vaker voorkomt? Wat moet er gebeuren om dit te voorkomen? En welke rol kunnen professionals hierin spelen?

Sinds de ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg is ingezet, is er veel veranderd. Met het landelijke brede besef dat de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen tekort schiet, ontstaat de vraag hoe het dan wel moet. Het LUX Congres op 17 februari zet het licht op praktijken, initiatieven en ideeën in binnen- en buitenland die helpen bij het beter ondersteunen van mensen met ernstige psychiatrische problemen die zelfstandig wonen. In een interactieve en intieme setting gaan we graag met je op zoek naar antwoord op voorgaande vragen. 

Het programma is nog in opbouw, maar we kunnen alvast een tip van de sluier lichten. Philippe Delespaul, hoogleraar Zorginnovatie in de ggz, geeft zijn antwoord op de vraag waarom zelfstandig wonen het ideaal is en hij geeft leerzame voorbeelden uit het buitenland. Tijdens het onderdeel 'Dilemma's in de eerste lijn' buigen we ons samen over problemen waar professionals tegenaan lopen. We discussiëren over hoe de buurt betrokken kan worden bij zorg voor mensen met een EPA met onder andere onderzoeker Femmianne Bredewold (’Burgers vertellen mij dat ze best wat willen doen, maar dat ze dan een beroep op professionals willen kunnen doen, als het misgaat.’) en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls (’Ik moet dus eigenlijk tegen onze bevolking zeggen dat de groei aan verwarde personen zal doorzetten. Ik vraag me oprecht af hoe dat valt’).

 

Gespreksleiding is deze dag in handen van Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur van Zorg+Welzijn en schrijver van het boek Verwarde personen zijn het probleem niet. Over de echte vragen in de ambulante ggz. Dit boek krijgt u ook cadeau bij aanmelding voor het congres.

 

LUX Mariënburg | aanvang 9.30 uur | deelname €150 inclusief het boekVerwarde personen zijn het probleem niet. Over de echte vragen in de ambulante ggz van Piet-Hein Peeters | inschrijvingen kan op basis van factuur door een mail te sturen naar kkolman@lux-nijmegen.nl | voor meer informatie, mail naar kkolman@lux-nijmegen.nl

 

CO24dak en de Wijkcoach-app 8 oktober op WMO-3daagse

Social Work(er) van de toekomst

De maatschappelijke veranderingen in het domein van zorg en welzijn doet een ander appèl op de professional in dit werkveld.

Er is behoefte aan een breed opgeleide en ondernemende social worker, die beschikt over specialistische kennis. Saxion speelt hierop in door in september 2015 met de opleiding Social Work te starten. Social Work is een samenvoeging van de bacheloropleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

De social worker van de toekomst beschikt over een goede theoretische basis. Hij of zij kijkt letterlijk over zijn of haar grenzen heen. Hij of zij is een netwerker en heeft aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, voor politiek en beleidsmatige aspecten en maakt gebruik van innovatieve technologische technieken.

De social worker kan verantwoord omgaan met complexe probleemsituaties en is in staat om het maximale uit de cliënt en zijn omgeving te halen

8 Oktober 2015, Saxion Hogeschool

09.00 - 09.30 Ontvangst

9.30 -10.30 Plenair in Harry Bannink theater Saxion:
Welkom en dagopening door Hans Weusthof, directeur academie Mens en Maatschappij (AMM)

Sociale technologie: toekomst of werkelijkheid door Somaya Ben Allouch, Lector Technology, Health & Care;
in samenwerking met onderzoekers & docenten AMM

10.30 - 11.15 1e ronde workshops

11.15 - 11.45 Pauze en wisseling van workshop

11.45 - 12.30 2e ronde workshops

12.30 - 13.30 Lunch

Heeft u vragen over deze 3-daagse, neem dan contact op met: Hetty Wolf, Senior adviseur bij Arcon, telefoonnummer 0633132580 of e-mail hwolf@arcon.nl

CO24Dak Tessa Bekkenutte en Wilma Meere - Wij publieke veranderaars

CO24dak is het dak op de bestaande aanpak van problemen in zorg en veiligheid. Het project CO24dak (delen actuele kennis) draait onder het programma CO24 van de Veiligheidsregio Twente in nauwe samenwerking met Politie Twente en de 14 Twentse gemeentes. CO24dak is ontwikkeld met als doel het handelingsperspectief van samenwerkingspartners te vergroten door actuele en feitelijke informatie te delen. Regie op de aanpak met goede afspraken over privacy, rollen en taken voor samenwerkingspartners.
Download hier de PDF voor meer informatie >