Projecten, partners en opdrachtgevers

Aanbod

“Er moet iets gebeuren, maar ik heb geen idee hoe of wat. ”

  “Volgens mij werken we langs elkaar heen”

“We moeten echt iets doen voor die mensen, anders gaat het mis.”

Als ik dat hoor, veer ik op. Ik vind moeilijke problemen leuk en word blij van het samenbrengen van positieve energie. Ik ben de verbinding tussen allerlei mensen die wegen zoeken om de zorg aan mensen te verbeteren. Om die vrije verbindende rol te kunnen spelen, ben ik negen jaar geleden als zelfstandige begonnen.  Vanaf dag een ben ik aan het werk geweest met mooie projecten, waar ik blij van wordt. Projecten waarin wordt vernieuwd, verbeterd. Projecten waarin de overheid ervoor zorgt dat de wereld een beetje beter wordt voor de mensen die het nodig hebben.


Aandachtsvelden: Keten-samenwerking en zorg-coördinatie, veiligheid, transformatie, participatie

paard.JPG

Adviseur aanpak verwarde personen

Het ministerie van VWS wil dat in 2016 een beeld bestaat van alle verwarde mensen in de samenleving. Hoe dat beeld ontstaat, wordt aan de gemeentes overgelaten. Onder regie van de gemeente Hellendoorn leidt WM Projecten de aanpak 10 in Twente. Doel van de aanpak is om in Twente eerst een precies beeld te krijgen van de 'verwarde mensen'.  Om dat beeld te krijgen, heeft WM projecten alle partijen samengebracht en wordt er gewerkt aan een veilige omgeving waarin informatie van de verschillende partners gedeeld kan worden en de casusregie vanuit de GGZ vorm krijgt. 

Kamerbrief:

veiligheid / sociaal /gemeente/verwarde personen/privacy

                                           Coördinator intervisie wijkteams

                                           Gemeente Arnhem

 


lq_140417104750_logo-gemeente-hellendoorn.jpg

Projectleider 10 in Twente
14 Twentse gemeentes

Er staat een naakte man in de winkelstraat. Wat hij wil is niet precies duidelijk: hij schreeuwt onverstaanbare kreten. Het ongemak neemt toe, het winkelend publiek zoekt snel een andere weg. Politiemensen nemen de man mee. Dat helpt maar even, want veel strafbaars heeft hij niet gedaan.  Een paar uur later staat hij alweer op straat.  Politiemensen kijken hem bezorgd na, maar wat hadden ze verder kunnen doen? GGZ gaat alleen over psychiatrische patiënten die in een instelling zitten, de sociale dienst gaat niet over psychische problemen. Het wijkteam weet wat er van komt: enkele uren later komen er nieuwe meldingen over de man uit de buurt.

Verwarde mensen, mooi project voor WM projecten. Het bevat alle ingrediënten: kwetsbare mensen in problemen en probleem dat betrokkenheid, focus, doorzettingsvermogen en creativiteit vraagt.  WM projecten werkt samen met Mediant, Dimence, Politie, Veiligheidsregio Twente, Veiligheidshuis Twente, Transfore en de 14 Twentse Gemeentes. Zo ontwikkelen we onder regie van de Burgemeester van Hellendoorn, Mevrouw A. Raven, een nieuwe werkwijze gericht op het verbeteren van de informatiepositie en interventiemogelijkheden voor overlastgevende verwarde personen.

regiotwente.nl

veiligheid / sociaal/ verwarde personen


Projectleider CO24dak
Veiligheids Regio Twente

 

Met CO24dak (delen actuele kennis) ondersteunen we ketenpartners binnen zorg en veiligheid die samenwerken in een aanpak. Door het gebruik van de FOBO kan de frontlijnwerker zijn meldingen door een administratieve kracht laten verwerken. Dit kan dan ook weer snel met partners gedeeld worden waardoor de slagkracht op straat verbeterd.

www.vrtwente.nl

veiligheid / sociaal /jeugdgroepen/ buurt overlast/ verwarde personen


 
logo-ministerie-van-veiligheid-en-justitie.jpg
 

projectleider pilot LVB slachtoffers
Politie-Ministerie van Veiligheid en Justitie

Doris

Aan de gevel hangt kerstverlichting. Het is juni. Binnen zijn fietsen, veel fietsen. Misschien wel te veel. Maar Doris repareert graag fietsen. En dus staan er fietsen in zijn tuin, in zijn keuken en zelfs op de bank in de woonkamer.  Dat is mooi, maar misschien wat veel. Verder heeft Doris het niet altijd makkelijk. Leven met een verstandelijke beperking is lastig in de grote mensenwereld.

Vaak is hij het slachtoffer van criminaliteit, soms ook verdachte als de buurt over hem klaagt. EU-regel 248 die stelt dat slachtoffers beter beschermd moeten worden is op Doris van toepassing. Maar dat weet Doris niet. Toen ik begon met het project van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om secundaire victimisatie van mensen met een beperking te verminderen was het uitgangspunt: Doris moet er iets van merken. En dus maakte ik verbinding gemaakt met OM, politie, slachtofferhulp, gemeente en andere hulpverleners en vooral ook met Doris. En gingen we samen op zoek naar de beste manier om Doris te helpen. Bij het eerste overleg schoof Doris tot verrassing van de rest ook aan. Ik dacht: als het over Doris gaat moet hij zelf in ieder geval zijn verhaal kunnen doen. Hij is verstandelijk beperkt, maar daarom moet je hem wel serieus nemen. Zeker als het over hem gaat.

Het project is ondertussen over gegaan in een nieuwe aanpak van slachtoffers met een verstandelijke beperking. Alle deelnemers hebben een training gehad en weten elkaar steeds beter te vinden. Mijn inbreng is niet meer nodig, ze kunnen het nu zelf. Er is een nieuwe aanpak en een nieuw perspectief ontstaan in het werken met slachtoffers met een verstandelijke beperking. En met Doris?  Met Doris gaat het ook stukken beter. De fietsen staan nog op de bank en de kerstverlichting brandt altijd, maar hij is minder het slachtoffer van criminaliteit en ook steeds minder in beeld als dader van overlast in de buurt. 

www.politie.nl                     

veiligheid, slachtoffers, sociaal


Gastdocent
Politieacademie

Gastcollege gegeven aan studenten van de poltieacademie in Apeldoorn. Straf en zorg verbinden rond jeugd.

www.politieacademie.nl

veiligheid


 

Ontwikkelaar/trainer Proeftuin Gebiedsteam Jeugd
Gemeente Arnhem

Ik kom uit de praktijk, dat zie je ook terug de manier waarop ik trainingen ontwikkel. Voorafgaand ben ik intensief in gesprek met mijn opdrachtgevers en met de mensen die ik ga trainen. Ik wil weten wat er precies speelt in hun werk, zodat de training daar naadloos bij aansluit. Een training moet ervoor zorgen dat je antwoord krijgt op alledaagse problemen in je werk, zodat je precies weet waar het overgaat.  En in een training moet meer gebeuren: het gaat erom dat je problemen en oplossingen leert herkennen en weet welke mogelijkheden je samen met je team hebt om die problemen op te lossen.

Ik pas  het 70-20-10 principe toe op het ontwikkeltraject. Zeventig procent van hetgeen de deelnemer leert, gebeurt in de eigen praktijk van alle dag. Door de juiste condities te scheppen en aandacht te hebben voor het leerklimaat.  Door het leren te ondersteunen met materiaal en de rollen van collega’s en leidinggevenden hierin te definiëren verstevigen we de context waarin dit gebeurt. Twintig procent van het leren vindt plaats in de vaardigheidstraining. Hierin staat de praktijk van de deelnemers centraal, maar in een gesimuleerde omgeving. De laatste tien procent betreft nieuwe kennis en informatie, zoals inzicht in de gewenste organisatie.

 WMProjecten werkt alleen met ervaren trainers en trainer acteurs. We kiezen ervoor dit principe te hanteren om twee redenen. Ten eerste verhoogt het de effectiviteit van de trainingen. Ten tweede past de aanpak uitstekend bij de transformatie die de organisatie met haar cliënten voor ogen heeft. Door een nadrukkelijk deel (70%) van het leren direct neer te leggen bij de medewerkers, teams en teamleiders organiseren we eigenaarschap bij hen voor het ontwikkeltraject, net zoals de medewerker eigenaarschap voor het familieplan dient te organiseren bij de cliënt voor diens situatie. 

www.arnhem.nl

sociaal, tansitie, transformatie, wijkcoach, gezinscoach


Kwartiermaker ontwikkeling nieuwe zorgstructuur
Gemeente Almelo

www.almelo.nl

sociaal domein


Adviseur CJG coördinatoren
VGGM

Bestaat er ander werk??

Ik werk met en voor bijzondere mensen. Ik zie mensen met mogelijkheden, met talenten. Mensen met net een beetje extra hulp en aandacht veel meer kunnen dan ze zelf dachten. Mijn werk is om ervoor te zorgen dat deze mensen zo’n zetje kunnen krijgen.  Zij moeten er iets aan hebben. Om daarvoor te zorgen zorg ik ervoor dat de organisaties om deze mensen een verschil willen en kunnen maken. Mijn werk bestaat uit sjorren, sjouwen, slijmen, verbinden, kansen zien, ruzie maken, schotten slopen, energie stroomlijnen, slimme wegen vinden en vooral: samen plezier hebben omdat we de mensen waarvoor we werken een beetje beter maken.  Op een rare manier is afscheid nemen van een project het mooiste moment: ik kan weg als ik weet dat de organisaties hun werk zelf graag beter willen en kunnen doen.  

www.vggm.nl

 

sociaal/ transitie/transformatie/jeugd


Ketenmanager veiligheidshuis Almelo
Gemeente Almelo

Het Veiligheidshuis Almelo was een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almelo en de lokale zorgpartners, het Openbaar Ministerie, justitie en politie. Het doel van het Veiligheidshuis is om de criminaliteit terug te dringen en herhaling van criminele activiteiten te voorkomen. Dat kan doordat de verschillende organisaties effectief met elkaar samenwerken, onder regie van de gemeente. Zo wisselen de organisaties informatie uit, kunnen ze elkaar adviseren en dragen ze zaken aan elkaar over. Hiervoor maken de organisaties gebruik van een ICT-systeem, waardoor uitgebreide informatie van de zorgpartners wordt gekoppeld aan justitiële informatie. De ketenmanager stuurt deze processen aan en geeft uitvoering aan de ontwikkeling van het samenwerkingsproces.

www.almelo.nl

veiligheid/ sociaal


Trainer en ontwikkelaar "Vindplaatsgericht werken binnen het CJG"
CJG Arnhem

Om de omslag te maken naar vindplaatsgericht werken binnen het CJG heeft WMProjecten samen met Laura Hevink een training ontwikkeld volgens het train de trainer model. Vanuit de eigen kracht en competenties van medewerkers maken we samen de beweging naar vindplaatsgericht werken.

www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid

sociaal domein


Gastdocent Mens en Maatschappij
Saxion Hogeschool

Als gastdocent mag ik college geven over het verbinden van straf en zorg en de ketensamenwerking in het Veiligheidshuis.

 

www.saxion.nl

sociaal domein

 


Coach
Jarabee

Coaching voor medewerkers van Jarabee. Specialiteit is persoonlijke ontwikkeling en participatiebeleid.

www.jarabee.nl

sociaal domein


Projectleider doorontwikkeling participatiebeleid
Jarabee

Jarabee Jeugdzorg in Twente is een organisatie die voorop loopt in de ontwikkeling van client- en ouderparticipatie. Om de huidige activiteiten door te ontwikkelen gaat Jarabee een jaar lang aan de slag met clienten, ouders, medewerkers en MT. WM Projecten begeleid dit proces van `goed` naar `nog beter`.

www.jarabee.nl

sociaal domein


 

Trainer Wijkcoaches Velve-Lindenhof
Gemeente Enschede

Incrementeel traject ontworpen in samenwerking met opdrachtgever en SMD Enschede-Haaksbergen. Velve-Lindenhof is de Enschedese krachtwijk waar 4 wijkcoaches huis aan huis actief zijn.

www.enschede.nl

sociaal domein


Projectleider Virtueel Leven Enschede
Steunpunt Onderwijszorg

Projectleider van het uitvoeringsprogramma virtueellevenenschede.nl

www.enschede.nl  virtueellevenenschede.nl

sociaal domein


Training Zorgcoordinatie voor netwerken in gemeentes.
WMProjecten en P en A Coaching

Maatwerktrainingen in de zorgcoordinatie. Ontwikkeld door WMProjecten in samenwerking met P en A Coaching. Centraal staat de samenwerking tussen verschillende partijen in het kader van complexe sociale problematiek. Hoe bereik je doorbraken in multi probleem situaties? Welke interventies zijn doeltreffend? Hoe combineer je dwang en drang met zorg en hulpverlening? Wij bieden een resultaatgericht programma die de kwaliteit van samenwerking verbeterd ten behoeve van de klant.

www.enschede.nl

sociaal domein


projectleider Wijkzorgteams
Gemeente Enschede

Als projectleider van de wijkzorgteams werkte ik samen met de leden van het team aan de ontwikkeling van een nieuwe samenwerkingssstructuur voor multi problematiek. Door het opheffen van allerlei versnipperde casusoverleggen en het maken van afspraken over regie in de casus en samenwerking tussen ketenpartners is een goede stap gezet in de aanpak van multi problematiek.

www.enschede.nl

sociaal domein


Projectleider Virtueel Leven Enschede
Gemeente Enschede

In wijken waarin buurtpreventie is met Whats App, wordt minder ingebroken.

In 2007 was in Enschede al duidelijk dat een nieuwe virtuele werkelijkheid zorgt voor nieuwe kansen en nieuwe zorgen voor de overheid. Sociale media kunnen ervoor zorgen dat mensen nieuwe kansen vinden om elkaar te helpen en om weerbaarder te worden. De sociale media zorgen ook voor nieuwe zorgen: een kind dat gepest wordt via internet zou terecht moeten kunnen bij de overheid die zorg en veiligheid biedt. Maar hoe? Hoe worden de kansen van deze tijd zo goed mogelijk benut en de problemen bestreden? Welke rol heeft de overheid en hoe gaat ze die rol invullen? Dat is een deel van de vragen die aan bod kwam in het project Virtueel Leven, waarin WM projecten optrad als projectleider. Er kwam een project rond digipesten tot stand waarin scholen, politie en sociale diensten samenwerkten. Er was ook een project digitale preventie waarin buurten leerden om digitaal samen te werken op het terrein van preventie. Meer informatie over deze projecten vindt u op: 

www.enschede.nl

sociaal domein, innovatie, digitaal pesten, preventie